Uruchomiliśmy rekrutację do doradztwa w ramach projektu

„Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”

Uwaga! Nabór zasadniczy zakończył się 5 lipca 2021 roku. Lista podmiotów zakwalifikowanych do usługi Doradztwa H2 dostępna jest tutaj.

Chcesz wziąć udział w naborze uzupełniającym?

Zgłoś się już dzisiaj przekazując nam swoje dane poprzez formularz kontaktowy (tutaj).

Masz wątpliwości? Napisz lub skontaktuj się z Opiekunem Wodorowym (tel. 604 137 386)

 

Dlaczego warto?

  • Udział w doradztwie jest dla firmy bezpłatny (w ramach wsparcia de minimis)
  • Na rzecz firmy zostanie wykonany Audyt wodorowy, który ma na celu ocenę potencjału firmy do zmiany i rozwoju przedsiębiorstwa w obszarze łańcucha dostaw i wartości gospodarki wodorowej
  • Każda zakwalifikowana firma otrzyma też pulę do 50 godzin indywidualnego, specjalistycznego doradztwa
  • Liczba miejsc ograniczona!

Doradztwo ma charakter indywidualny, ale może obejmować następujące zagadnienia:

1) przeanalizowanie modelu biznesowego Beneficjenta pomocy,
2) omówienie i rozwinięcie zagadnień zawartych w raporcie z audytu wodorowego,
3) zaproponowanie rozwiązań i mitygacji zagrożeń lub barier,
4) omówienie dalszych działań rozwojowych oraz ewentualnych zmian organizacyjnych
w przedsiębiorstwie,
5) omówienie ogólnych zagadnień technologicznych, regulacji prawnych oraz kwestii związanych
z bezpieczeństwem technologii wodorowych,
6) omówienie indywidualnych zagadnień wskazanych przez Beneficjenta pomocy,
7) sporządzenie rekomendacji.

Niepodważalną zaletą udziału w doradztwie jest możliwość nawiązania kontaktu z cenionymi ekspertami w obszarze technologii wodorowych oraz zbudowanie sieci relacji biznesowych, które mogą ułatwić rozwój w tym innowacyjnym segmencie rynku.

Profile zakwalifikowanych przedsiębiorstw będą promowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach tworzonego Rejestru wodorowego

Formalne warunki udziału:

  • status MŚP
  • siedziba/oddział na terenie Wielkopolski
  • możliwość otrzymania pomocy de minimis

Merytoryczne warunki udziału: ocena ekspertów w zakresie potencjału do włączenia się w łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej.

 

Jesteś zainteresowany? Masz pytania? Zadzwoń (tel. 604 137 386) lub napisz – wyjaśnimy, pomożemy!

Pobierz nasz darmowy przewodnik po gospodarce wodorowej

  • Podstawy funkcjonowania gospodarki wodorowej.
  • Perspektywy rozwoju.
  • Kluczowa technologia stosowana w łańcuchu budowania wartości gospodarki wodorowej.

Wiodący eksperci projektu

Tomasz Pelc

Tomasz Pelc

Prezes NEXUS Consultants

Doświadczony konsultant w realizacji projektów doradczych dla dużych i średnich przedsiębiorstw z wielu branż, w szczególności energetycznych, chemicznych, handlowych i logistycznych, usługowych, organizacji publicznych i innych. Do tej pory pracował dla największych firm energetycznych w Polsce i za granicą, m.in: ENERGA,ENEA, TAURON, PGE, PGNiG, EDF, Iberdrola, SPAC, RWE, CEZ.

Angażuje się także w duże projekty wodorowe w Polsce, w zakresie dystrybucji wodoru w gazociągach, magazynowania w kawernach solnych oraz produkcji energii odnawialnej i jej konwersji
na wodór.

Autor mapy drogowej dotyczącej wodoru dla jednej z największych polskich firm. Inicjator i twórczy lider Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych. Współtwórca Doliny Wodorowej w województwie pomorskim.

Marek Foltynowicz

Marek Foltynowicz

Ekspert ds. wodoru

Absolwent Politechniki Śląskiej  w Gliwicach. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako inżynier naukowy w Instytucie Polimerów PAN.

Większość swojej kariery zawodowej spędził w branży inżynierskiej pracując w kilku biurach inżynierskich oraz na budowach w Polsce i za granicą.

Bazując na tym doświadczeniu, rozpoczął pracę w Rafinerii Gdańskiej, gdzie był m.in. kierownikiem Działu Rozwoju odpowiedzialnym za opracowanie strategii rafineryjnych i modernizację.

Doceniany jest jako niezależny konsultant w branży Oil & Gas oraz innowator w zakresie procesu rozdzielania olejów odpadowych.

Ostatnio pracował nad wdrożeniami i innowacjami obszaru technologii wodorowych oraz nad rozwojem e-mobilności.

Obecnie współpracuje jako ekspert, z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza oraz Klastrem Technologii Wodorowych i Czystych TEchnologii Węglowych.

Grzegorz Pawelec

Grzegorz Pawelec

Ekspert ds. wodoru

Profesjonalny konsultant biznesowy, specjalizujący się w branży produkcji ciepła i energii elektrycznej, energii odnawialnej oraz paliw alternatywnych, takich jak LNG i wodór. Posiada tytuł magistra ekonomii i finansów Politechniki Gdańskiej.

Grzegorz Pawelec dołączył do Hydrogen Europe w maju 2019 r. jako menedżer ds. badań, innowacji i finansowania, gdzie rozwija bazy informacji, koordynuje prace grupy roboczej ds. finansowania, koncentrując się na przyszłym okresie programowania w zakresie wodoru w ramach Horyzontu dla Europy i funduszu innowacji ETS. Grzegorz jest również zaangażowany w Morską Grupę Roboczą, która koncentruje się na roli wodoru w dekarbonizacji żeglugi.

Walerian Majewski

Walerian Majewski

Opiekun Wodorowy w projekcie Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska

Doświadczony konsultant biznesowy w obszarze energetyki, logistyki, handlu międzynarodowego.

Od 2015 roku realizujący projekty doradcze na rzecz wiodących spółek energetycznych (Grupa LOTOS, Grupa ENERGA, PGNiG S.A. i inne).

Współautor długoterminowej mapy drogowej wdrożenia koncepcji Smart Grid na rzecz jednej z krajowych spółek gazowych.

Od kilku lat specjalizujący się w obszarze paliw alternatywnych, w tym w szczególności w zakresie technologii wodorowych. Zrealizował projekty w obszarze wodoru m.in. dla spółek Grupy LOTOS S.A.

Właściciel bloga hydrogenready.com.

Śledź audytwodorowy.pl na Facebooku

Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska – Facebook

Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska na LinkedIn

Zobacz materiał wideo, prezentujący korzyści wynikające z włączenia się w projekt „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”.

Wzmianki o projekcie:

Maszy pytania?

Napisz na rekrutacja@audytwodorowy.pl, skorzystaj z poniższego formularza
lub zadzwoń bezpośrednio do Opiekuna Wodorowego (tel. 604 137 386)

9 + 13 =

Podmiot odpowiedzialny: NEXUS Consultants sp. z o.o. – firma realizująca na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zadania związane z naborem oraz procesem doradczym w projekcie „Gospodarna 2050 – H2 Wielkopolska”.

Doradztwo jest realizowane w ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.