Wyniki naboru do doradztwa w ramach projektu

„Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”

Uwaga! Nabór zasadniczy zakończył się 5 lipca 2021 roku.

Poniżej prezentujemy listę podmiotów zakwalifikowanych do usługi Doradztwa H2.

Warunkiem skorzystania z usługi Doradztwa H2 jest zawarcie umowy z Organizatorem (wzór umowy oraz wymagane załączniki zamieszczone są niżej). W przypadku, gdy w procesie zawierania umów nastąpi rezygnacja firmy z usługi Doradztwa H2, Organizator ogłosi nabór uzupełniający.

Chcesz wziąć udział w naborze uzupełniającym? Zgłoś się już dzisiaj przekazując nam swoje dane poprzez formularz kontaktowy (tutaj).

Masz pytania? Napisz na rekrutacja@audytwodorowy.pl, skorzystaj z formularza kontaktowego
lub zadzwoń do Opiekuna Wodorowego (tel. 604 137 386)

Lista firm zakwalifikowanych do doradztwa w naborze zasadniczym

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy – Załącznik 1 (plik .docx)

Formularz zgłoszeniowy – Załącznik 1 (plik .doc)

Oświadczenie w zakresie informacji wymaganych do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MŚP – Załącznik 2

Oświadczenie o pomocy de minimis – Załącznik 3

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik 4

Formularz oceny merytorycznej – Załącznik 5

Wzór Umowy pomiędzy Organizatorem a Beneficjentem pomocy – Załącznik 6

Załącznik do Umowy – Klauzula informacyjna

Załącznik do Umowy – Oświadczenie Beneficjenta pomocy o zaakceptowaniu raportu z audytu wodorowego

Załącznik do Umowy – Oświadczenie Beneficjenta pomocy potwierdzające wykonanie doradztwa wodorowego

Pobierz nasz darmowy przewodnik po gospodarce wodorowej

  • Podstawy funkcjonowania gospodarki wodorowej.
  • Perspektywy rozwoju.
  • Kluczowa technologia stosowana w łańcuchu budowania wartości gospodarki wodorowej.

Podmiot odpowiedzialny: NEXUS Consultants sp. z o.o. – firma realizująca na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zadania związane z naborem oraz procesem doradczym w projekcie „Gospodarna 2050 – H2 Wielkopolska”.

Doradztwo jest realizowane w ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.